Zakończyliśmy realizację projektu:

„Modernizacja infrastruktury na rzecz pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich wraz z zakupem wyposażenia”

dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Warmia i Mazury na lata 2014-2020

projekt EFRR logo

icon mapsADRES:
Kaliszki 15a, 12-230 Biała Piska