Zapytanie ofertowe nr 5/2018 z dnia 14.09.2018

 na dostawę łodzi motorowej z przyczepą podłodziową. W ramach projektu „Modernizacja infrastruktury na rzecz pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich wraz z zakupem wyposażenia” złożonego w ramach poddziałania 6.2.3 „Efektywne wykorzystanie zasobów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Pomocny Żagiel z siedzibą w Kaliszkach 15A, 12-230 Biała Piska , NIP 8491589689, REGON 367221840.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

icon mapsADRES:
Kaliszki 15a, 12-230 Biała Piska