projekt EFRR logo

 

 

Stowarzyszenie Pomocny Żagiel realizuje projekt w ramach Osi Priorytetowej 6 - "Kultura i dziedzictwo" , Działania 6.2 - "Dziedzictwo naturalne", Poddziałania 6.2.3 "Efektywne wykorzystanie zasobów" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest przygotowanie infrastruktury na rzecz pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich dzieci, młodzieży i dorosłych. Także doskonalenie umiejętności żeglarskich na kole sterowym, przy żeglowaniu i manewrach portowych.

Wartość projektu: 2 595 468,39 PLN. Wkład Funduszy Europejskich: 2 203 552,66 PLN

„Dotyczy projektu „Modernizacja infrastruktury na rzecz pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich wraz z zakupem wyposażenia” w ramach umowy nr RPWM.06.02.03-28-0022/17-00 zawartej dnia 29 czerwca 2018 r.

www.mapadotacji.gov.pl

icon mapsADRES:
Kaliszki 15a, 12-230 Biała Piska