01 fundusze europejskie 02 polska 03 warmia 04 unia europejska

Stowarzyszenie Pomocny Żagiel

realizuje projekt pt.

„Modernizacja infrastruktury na rzecz pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich wraz z zakupem wyposażenia”

Dofinansowanie projektu z UE: 2.203.552,66 zł

www.mapadotacji.gov.pl